KONFERENCE

Stanovy a etický
kodex asociace

Stanovy jsou základním právním rámcem spolku a definují principy jeho fungování. Nad rámec stanov spolku definuje Etický kodex pravidla spolupráce a fungování členů. Jeho závažné porušení je důvodem pro vyloučení z Asociace. Kodex je stručný a srozumitelný, obsahuje ujednání chránicí členy z podezření kartelových dohod.

Asociace pro inovace v logistice, z. s. má právní formu spolku a je registrovaná u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 19708. 

Činnost spolku definují Stanovy spolku a členové asociace se zavazují dodržovat svůj Etický kodex.

 

Staňte se členem naší asociace

stát se členem
© 2021 Asociace pro inovace v logistice. Všechna práva vyhrazena.
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram