KONFERENCE

Asociace APIL je od ledna 2023 členem Národní klastrové asociace

16. ledna 2023

Členové Asociace pro inovace v logistice (APIL) se rozhodli propojit svou činnost s dalšími profesními asociacemi a spolky a se začátkem roku 2023 vstoupili do Národní klastrové asociace (NCA), ve které budou zastupovat intenzivně se rozvíjející sektor služeb pro logistiku.

Členové APIL jsou připraveni i touto cestou podpořit hlavní myšlenku a cíl NCA, kterým je propojování klastrových organizací a technologických platforem, hájení jejich potřeb a rozvoj klastrové politiky nejen v České republice, ale i na půdě Evropské Unie.

Právě tyto cíle rezonují s aktivitami APIL a jejích členů, kteří jsou nyní připraveni se aktivně zapojit do činnosti NCA a využit její zázemí pro poskytování povědomí o činnosti APIL i mezi další clustery a spolky.

„Dlouhodobě sledujeme aktivity NCA a aktuálně jsme se rozhodli její činnost podpořit i v rámci našich aktivit APIL, využít zkušenosti ostatních členů s činností profesních sdružení jako je naše Asociace, a podílet se na rozvoji vzájemné spolupráce všech, kteří chtějí aktivně přispět k rozvoji a kultivaci podnikatelského prostředí v České republice,“ říká Miroslav Hampel, předseda výkonné rady APIL.

O NCA

Národní klastrová asociace (NCA) je nestátní nezisková organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

NCA jako silná autorita dbá na společný zájem svých členů a upozorňuje na důležitost klastrů v systému podpory inovací a konkurenceschopnosti v České republice. NCA také funguje jako silná autorita ve vztahu k vyjednávání s kraji, státem či EU. Úspěšné klastry mají znalosti a dovednosti, které je možné s výhodou využít v oblastech Digital Innovation Hubs, RIS3 a dalších moderních tématech.

Aktuálně NCA sdružuje 28 klastrových organizací a technologických platforem. S téměř 800 členy a zaměstnávající přes 200 tisíc zaměstnanců  je tedy již významnou organizací i pro jednání s orgány státní správy a samosprávy.

Všechny aktuality

Staňte se členem naší asociace

stát se členem
© 2021 Asociace pro inovace v logistice. Všechna práva vyhrazena.
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram