KONFERENCE

Členové APIL bodovali v soutěži IMPULS LOGISTIKA 2022

19. prosince 2022

Měsíčník Logistika a vydavatelství Economia již popáté vyhlašují výsledky soutěže Impuls Logistika. Měření sil se tentokrát odehrálo v pěti kategoriích: Top logistický projekt, Top logistický produkt, Top logistická služba, Eco‑Eco a poprvé v kategorii Top developerské řešení. Vítězná řešení a koneckonců a vlastně celý soubor 43 přihlášek dokazují, že efektivita a udržitelnost patří mezi rozhodující faktory v oboru logistiky.

Porota hodnotila především inovativnost myšlenky, využití nových postupů nebo zařízení v praxi, celkové přínosy projektu pro firmu. Dále pak brala do úvahy dobu realizace, výši investice a její návratnost.

Ocenění společnosti Packung s.r.o.

V kategorii TOP LOGISTICKÁ SLUŽBA zvítězilo e-commerce řešení pro výrobu krabic na míru od 1 kusu BOX48.CZ.

BOX48.CZ – Krabice na míru od 1 kusu do 48 hodin

Systém Box48.cz je e‑commerce řešení, které dokáže vyrábět krabice na míru nejrychleji na trhu.

Díky možnosti vyrábět krabice na míru bez výsekových nástrojů minimalizujete rozměry krabic pro vaše produkty. Tato skutečnost radikálně snižuje náklady na výplňové prostředky.

Jaké praktické funkce Box48.cz využívá?

 • Individuální podmínky pro B2B zákazníky.
 • Individuální slevy až 10 % u opakovaných nákupů
 • Doprava v ČR zdarma od 10 tisíc korun.
 • Možnost hromadného srovnávání cen krabic.
 • Možnost ukládání kalkulací.
 • Moje oblíbené produkty.
 • Možnost vyrábět na míru individuální konstrukce vyrobitelné na stroji Panotec Compack EVO.

Výhodou tohoto způsobu výroby krabic je eliminace výsekových forem (významně prodražují produkci a musí být v jednom rozměru) a právě rychlost produkce (do 48 hodin v pracovních dnech od jednoho kusu).

Na druhém místě ve stejné kategorii se umístil také projekt z datové obalářské dílny Packungu z Horních Věstonic.

BOXOLLO.COM – Save money with right-size boxes

Denně se lidé setkávají se stejnou situací – objednají si produkty, které obdrží v balíku mnohonásobně větším, než jsou rozměry objednávaných produktů. A jako nechtěný bonus získají spoustu výplňového materiálu, který má za úkol ochránit zboží v přepravní krabici. Takové balení zásilky je neefektivní, neekonomické a v neposlední řadě neekologické.

Algoritmus BOXOLLO.COM vypočítá nejmenší možnou velikost krabice pro přepravu a navrhne optimální umístění produktů. Tím, že přepravované produkty budou umístěny do krabice těsně obepínající objednané produkty, eliminujeme nutnost výplňového materiálu. Což přispěje k rychlejšímu zabalení objednávky, nižším nákladům na cenu balíku, jeho přepravu a zároveň větší efektivitu tím, že na jeden závoz je možné přepravit více zásilek. To pomáhá snížit uhlíkovou stopu balení.

Výhody:

 • Vyhodnocení díky napojení na firemní informační systém.
 • Optimální návrh velikosti přepravní krabice real‑time.
 • Vizualizace balení.
 • Návrh umístění produktů v balení.

Díky tomu, že znáte rozměry svých produktů, můžeme napojit Boxollo přímo na váš informační systém. Zároveň s vytvořením objednávky odešlete dotaz s rozměry a váhou jednotlivých položek. Boxollo obratem navrhne optimální velikost přepravní krabice. Ideální situace pro zjištění nákladů na zásilku ještě předtím, než ji stihnete zabalit. Pro samotné balení Boxollo umí výpočet vizualizovat. To usnadní práci balícího operátora. Tomu se po načtení čárového kódu objednávky v aplikaci zobrazí, jak Boxollo navrhlo umístění produktů v krabici.

V nastavení optimalizace je možné vybrat mezi několika parametry. Od omezení počtu kusů v objednávce přes maximální rozměry či váhu balíku a následné rozdělení do více balíků po zakázání rotace produktu nebo v případě křehkých produktů jejich umístění do horní části balení.

Využití:

 • Přiřazení objednávek ke správné balicí technologii.
 • Konsolidace produktů mezi sklady.
 • Automatizovaný výběr typu balení.

V kategorii TOP LOGISTICKÝ PROJEKT se na 4 místě umístilo řešení Automatické balící linky pro společnost DATART.

BALENÍ PRO DATART

Společnost HP Tronic, široké veřejnosti známa spíše pod značkou Datart, patřící mezi nejvýznamnější hráče na poli e-commerce v ČR. V minulém roce HP Tronic spustila první fázi projektu automatického balení produktů. Dodavatelem linky je italská společnost Panotec, kterou v rámci ČR a SR zastupuje společnost Packung, která též byla se společností HP Tronic v úzkém kontaktu před samotným zahájením projektu.

Dlouhodobým cílem společnosti HP Tronic je postupná automatizace centrálního skladu v Jirnech. Jedním s dílčích kroků k naplnění stanoveného cíle tak bylo pořízení plnoautomatické balicí linky Opera.

Díky lince jsou v současné době objednávky baleny do krabic, které linka vyrobí dle aktuálně požadovaného rozměru. Další fází projektu jsou automatické vstupy, kdy po umístění na dopravníkový pás, je objednávka automaticky odeslána do linky Opera bez dalšího zásahu operátora.

Řízení pro výběr automatizační technologie probíhalo od března do června 2021 a vybíralo se z více než 3 navrhovaných systémových řešení.

Kritéria pro výběr technologie:

 • Rychlost balení
 • Rozměr linky (pro technologii byl určen přesně alokovaný prostor)
 • Spotřeba materiálu
 • Maximální kapacita balení
 • Procento objednávek zabalitelných automatickou linkou
 • Minimální a maximální rozměry
 • Tisk dodacího listu
 • Tisk faktur

Jaká je specifikace balení pro Datart

Patentované řešení balení od společnosti PANOTEC je připraveno na různé potřeby e-commerce podnikání. Balení má konstrukci se zesílenými deformačními zónami proti poškození. Krabice je připravena na možnost zpětného zasílání v případě reklamace produktu. Potisk krabic je zajištěn díky potisknuté vstupní nekonečné lepence.

 • Minimalizace spotřeby materiálu
 • Šíře lepenek byla zvolena na základě analýzy dat společností Packung, která vycházela z reálného složení objednávek společnosti Datart. Šíře lepenek jsou zvoleny tak, aby eliminovali odpad, který vzniká při výrobě krabic na míru 
 • Zároveň linka zachovává minimální a maximální produkční rozměry krabic / vstupní lepenka nijak tyto rozměry neomezuje 
 • Možnost ekologického využití odpadového materiálu jako výplň
 • Po odvodu ořezů lepenky je dále skartována a lze ji využít jako výplň pro atypické a nepravidelné produkty

Pro optimalizaci balení a rozdělení produktů mezi balící technologie DATART využívá algoritmus BOXOLLO.COM.

DEXTRUM FULFILLMENT - PROVOZ FULLFILMENTOVÉHO CENTRA V PASKOVĚ

Jako další zabodoval v soutěži časopisu Logistika v kategorii TOP LOGISTICKÝ PROJEKT logistický park v Paskově – Dextrum Fulfillment, a to hned za tak velkými projekty jako je Dachser -  řízení pohybu vozidel v logistickém areálu, Autostore od Continental Automotive a automatizovaný sklad od Coca-Coly.

Společnost Dextrum Fulfillment zahájila oficiálně první provoz skladu v říjnu roku 2021 a představila tak jako první v České republice nový prvek ve fulfillmentu pro e-commerce, a to robotizaci skladové logistiky. S využitím inovativních technologií a autonomních robotů zajišťuje společnost procesy od příjmu, skladování, až po expedici zboží a řešení reverzní logistiky pro zákazníky, kterými jsou v současnosti především e-shopy. Dextrum Fulfillment přináší:

Inovaci v oblasti postupů

Zavedení automatizovaných procesů příjmů a vychystávání za pomocí WMS software, autonomních robotů a nejmodernějšího vychystávání PICK to LIGHT (hands free picking) a laserové prostorové navigace s cílem dalšího rozvoje v souladu s nejmodernějšími trendy

Důsledkem je:

 • vysoká efektivita při skladových manipulacích
 • významné snížení provozních nákladů
 • rychlost poskytované služby (expedice v tentýž den)
 • přesnost a spolehlivost procesů
 • větší konkurenceschopnost
 • odolnost a adaptabilita při sezónních výkyvech nebo výkyvech ovlivněných vyšší mocí (např. COVID), skladová manipulace je výrazně méně závislá na pracovní síle, jejíž cena a dostupnost je ovlivněna globální situací na trhu práce
 • snížení požadavku na manuální pracovní sílu

Organizační inovace:

 • Vychystávání a kompletace zásilek v reálném čase (just in time) pomocí inteligentních algoritmů pro:
 • výběr a zasílání sortimentů z různých míst skladu k vychystávání na vychystávací pracoviště v návaznosti na kompletaci objednávek
 • maximální vytížení robotů - hledání optimální cesty skladem a přiřazení robotů ke konkrétním skladovým manipulacím
 • B2B portál a reporting pro vzdálenou správu služby ze strany zákazníka (e-shopu), tzv. „fulfillment 2.0“
 • Transparentní podklady k fakturaci služby s rozpadem na dílčí manipulace (zákazník přesně ví, za co platí)
 • Tenká logistika zákazníka (optimalizace skladových zásob na základě denních reportů o množství zboží na skladu a jeho obrátce)

Vzhledem k inovativnosti řešení a využití moderních chytrých zařízení se Dextrum podílí také na osvětě a sdílení získaných zkušeností v oblasti Průmyslu 4.0 pro malé a střední podniky a umožňuje tak primárně českým firmám sdílet zkušenosti pro implementaci autonomních robotů do svých logistických procesů. S tímto cílem se také společnost stala spolu zakládajícím členem spolku Asociace pro inovace v logistice.

O robotizaci DEXTRUM FULLFILMENT

Přínosy a cíle společnosti

V současné době je v České republice standardem, že se k řízení logistických procesů využívají WMS systémy s mobilními terminály (PDA) v různém stupni optimalizace, popřípadě se využívají válečkové dopravníky či zakladače.

Měřitelným parametrem služby je počet zásilek, který je sklad schopen expedovat za hodinu práce se standardní úrovní procesů a nástrojů. Jednotlivé zásilky se pak skládají z položek (PICKů). Rychlost práce zaměstnanců na skladě je pak měřena počtem PICKů/hodina (počet zpracovaných řádku objednávek požadavku na expedici). Pro sklad, u kterého nejsou využíváni roboti, je udáván počet PICK 25-100/ hodina podle optimalizace chození skladníků ve skladu, struktury a velikosti sortimentu.

V Dextrum Fulfillment, kde je podstata práce postavená na robotech, je rychlost vychystávání 300 PICK/hodinu, manipulant s roboty je tak cca 3,75x rychlejší než ve variantě bez robotů. Jeden z důvodů je, že při manipulaci nedochází k pohybu skladníků, ale pomocí robotů je příslušná položka přivezená na pracoviště skladníka.

Efektivitu výkonů zajištují:

 • Roboti AGV SL, zvedají a převážejí regály s nákladem až do jedné tuny, navigace pomocí čárových kódů
 • Automatizovaný paletový vozík AGV Forklift, který manipuluje s paletami o váze až dvě tuny do výšky pěti metrů, vybaven kamerovým systémem, europaletu umí najít, i když je odchylka 15 centimetrů, což přináší výhody zejména při příjmu zboží
 • Autonomní HAI Pick systém na manipulaci s přepravkami do výšky až 8 m, navigace pomocí čár. kódů
 • PICK to LIGHT (hands free picking) a laserové ukazovátko – intuitivní vychystávání zboží
 • Cubiscan – měřící zařízení, které umožňuje evidovat u sortimentu přesné hodnoty jako je váha, rozměry a pořídit zároveň fotografie zboží
 • Autonomní čisticí stroje

Nedostatek pracovníků a nárůst ceny práce i s vazbou na vysokou inflaci bude mít v budoucnosti přímý vliv na cenu logistických služeb. Společnost Dextrum je však schopna tento faktor díky robotizaci držet stále na stejné úrovni.

Neekonomické přínosy projektu

 • Inovace mají pozitivní dopad na environmentální prostředí. Zavedením autonomních robotů a automatizací jednotlivých procesů významně snižuje spotřebu energií na manipulovanou jednotku.

Vzhledem k tomu, že se pracovníci pohybují jen v prostoru pro kompletaci zásilek, je třeba vytápět a svítit zhruba jen v 1/5 celkové skladové plochy.

Děkujeme porotě ve složení Jaroslav Bazala Filip Hubička, Václav Cempírek (prezident české logisitcké asociace), Jakub Holec, SIOR, Radek Novák (vedoucí katedry logistiky na Prague University of Economics and Business), Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky, Libor Svadlenka z Dopravní Fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a Zuzana Tučková, děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení Tomas Bata University in Zlín.

Gratulujeme všem zúčastněným a do nového roku přejeme nejen jim, ale také našim partnerům, klientům i těm budoucím, aby měli v žilách tolik elánu, který jsme tímto oceněním získaly společnosti Packung a Dextrum Fulfillment.

Více se dočtete zde: Výsledky soutěže odráží důraz na efektivitu a udržitelnost | Hospodářské noviny (HN.cz) (ekonom.cz)

Všechny aktuality

Staňte se členem naší asociace

stát se členem
© 2021 Asociace pro inovace v logistice. Všechna práva vyhrazena.
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram