KONFERENCE

Konference APIL - Inovace v Logistice

25. září 2023

Brno, 21. září 2023 - Asociace APIL, sdružení významných podnikatelských subjektů zaměřených na inovace v oblasti logistických a skladových technologií, uspořádala úspěšný nultý ročník konference a to tématicky v inovačním centru Vysokého učení technického CEITEC VUT Brno. Tato událost se stala unikátní příležitostí pro členy APIL k vzájemnému poznání a prezentaci svých inovačních logistických řešení.

Celkově se na konferenci sešlo 50 účastníků z řad 18 členů asociace APIL. Konference byla zaměřena na inovace v oblasti logistiky a měla za cíl poskytnout členům platformu pro vzájemnou komunikaci a sdílení inovativních přístupů a technologií v logistickém sektoru.

Program konference zahrnoval následující témata:

Dopolední blok přednášek:

 • APLIKACE NOREM POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI NA SKLADOVÉ HALY - Ing. Roman Netušil, BOZP-PO s.r.o.
 • VYUŽITÍ XR TECHNOLOGIÍ V LOGISTICE - Tomáš Novák, Immersive Technologies s.r.o.
 • INOVATIVNÍ BEZPEČNOST V LOGISTICE - Ing. Denisa Žochová, Aledo s.r.o.
 • JAK NA OMNICHANEL S KNIHAMI ANEB DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE LUXOR.CZ – Daniel Lupinski a Radoslav Revenda, NetDirect s.r.o.
 • UNIVERZÁLNÍ STRATEGIE PRO EFEKTIVNÍ BALENÍ – Jiří Hlávka, Packung s.r.o.

Odpolední blok přednášek:

 • REALIZACE AGV V NÁROČNÉM PROSTŘEDÍ - Aleš Hušek, Toyota Material Handling CZ s.r.o.
 • MODERNÍ ZPŮSOBY ZÁSOBOVÁNÍ VÝROBY - Ing. Michal Plch, Kardex s.r.o.
 • DOPRAVNÍKOVÝ SYSTÉM V DISTRIBUČNÍM CENTRU – Jiří Beneš, TMT a.s. Chrudim
 • TECHNOLOGIE 5-G CAMPUS JAKO KATALYZÁTOR INOVACÍ V LOGISTICE – Tomáš Verner, T-Mobile Czech Republic  a.s.
 • PŘÍPADOVÁ STUDIE ROBOTICKÉHO SKLADU PRO FULFILLMENT - Miroslav Hampel, KVADOS a.s. a Ivan Richtár, Dextrum Fulfillment a.s.
 • KOMBINACE REGÁLOVÝCH SYSTÉMŮ – Martin Hynčica, BITO Skladovací technika CZ s.r.o.

Konferenci provázelo online hlasování účastníků, kteří hodnotili přednášky také z inovačního hlediska a využitelnosti v logistické praxi. V této kategorii měly největší úspěch prezentace společností  KVADOS a.s. a DEXTRUM Fulfillment a.s., Toyota Material Handling CZ s.r.o.  a Immersive Technologies s.r.o.

Součástí konference byla také prezentace prof. Ing. Pavla Václavka, Ph.D., Research Group Leader and Coordinator CEITEC VUT Brno, který návštěvníkům představil centrum TESTBED průmyslu 4.0, kde dochází k vývoji technologií s využitím umělé inteligence a robotiky pro plně automatizovanou výrobu. Oživením konference byla návštěva této smart továrny, kde mohli všichni účastníci shlédnout technologie v provozu s podrobným komentářem a dotazy.

Během exkurze byly představeny technologie RICAIP v podobě aditivní výroby - 3D tisku, subtraktivní výroby - CNC strojů, technologie přesného měření a 3D skenování, dynamometrů - lineárních a rotačních, mobilní robotiky, stacionární robotiky, robotů na lineárním pojezdu a dalších technologií jako např. privátní 5G sítě nebo optického lokalizačního systému. Prohlídku zakončil úchvatný hříšný tanec robotů s hudebním doprovodem a návštěvníci byli obdarováni pamětními mincemi APIL, vytisknutými na 3D tiskárně centra RICAIP.

Tento úspěšný nultý ročník konference představuje důležitý milník v podpoře inovací, sdílení inovativních logistických řešení a komunikaci s odborníky z celého odvětví v logistice.  Je základním kamenem pro celou řadu následujících aktivit a konferencí Asociace APIL, které jsou plánovány pro rok 2024 a budou otevřeny i pro širší veřejnost.

Pro více informací kontaktujte: Andrea Pavlas, Marketing asociace APIL Email: marketing@apil.cz Telefon: +420 731 531 233

O CEITEC VUT:

CEITEC Vysoké učení technické v Brně je součástí centra vědecké excelence CEITEC. Od roku 2011 tvoří klíčovou součást špičkové výzkumné infrastruktury s unikátním vybavením a podmínkami pro základní i aplikovaný výzkum v oblasti pokročilých nanotechnologií, pokročilých materiálů a kybernetiky.

Na CEITEC VUT se vědci aktuálně věnují celkem třem oblastem výzkumu. Jedná se o Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, Pokročilé materiály a Technickou kybernetiku, instrumentaci a systémovou integraci.

O RICAIP Testbed Brno:

Testbed pro Průmysl 4.0 je výzkumná infrastruktura, která vzniká v rámci mezinárodní spolupráce na projektu RICAIP – Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production. Partnery jsou, mimo CEITEC VUT, pražský CIIRC ČVUT a německé instituty ZeMa a DFKI. Díky této spolupráci získal český průmysl přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům a aplikacím pro vyspělou výrobu a moderní továrny 21. století.

Všechny aktuality

Staňte se členem naší asociace

stát se členem
© 2021 Asociace pro inovace v logistice. Všechna práva vyhrazena.
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram