Řady APIL rozšiřuje specialista na požární bezpečnost

27. ledna 2023

Asociace pro inovace v logistice (APIL) má nového člena, a to společnost BOZP-PO s.r.o., která se specializuje na bezpečnost práce a požární ochranu. Její služby zahrnují poradenský servis, provádění školení, vypracování dokumentací, účast při jednáních SOD, až po servis a dodávky hasicích přístrojů, provádění elektrorevizí a dodávky bezpečnostního značení.

Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti protipožární ochrany v logistických centrech a řešení specifik, která do nich přináší moderní automatizace a robotizace, bude pro ostatní členy APIL vítaným partnerem. V praxi je totiž dnes nutné velmi pečlivě hledat rovnováhu mezi požadavky moderního skladování a dodržení vysokých standardů bezpečnosti práce a požární ochrany.

Členové APIL si také stanovili jako jednu ze svých aktivit spolupráci s odpovědnými státními orgány a organizacemi, a podílení se na rozvoji a modernizaci i příslušné legislativy, tak aby odpovídala trendům v oblasti moderních logistických center s vysokým podílem automatizace. Získané zkušenosti a odbornost jsou k dispozici dozorovým orgánům a pracovníkům např. ředitelství hasičského sboru a příslušným ministerstvům pro harmonizaci norem požární bezpečnosti, ale také pro oblast bezpečnosti práce v provozech, kde se současně pohybují lidé a roboti.

Díky tomu je k dispozici odborná pomoc společným klientům jak z řad retailových hráčů a jejich dodavatelů, tak e-commerce hráčům nebo moderním výrobním závodům při jejich projektech budování automatizovaných a robotizovaných provozů.

„Je to pro naši společnost zajímavá příležitost, zapojit se do činnosti a aktivit APIL a spolupracovat s dalšími členy na rozvoji dynamické oblasti a modernizace provozů klientů s ohledem na udržení vysokých standardů bezpečnosti pro práci, ale také protipožární ochrany, což je naše specializace,“ říká Ing. Roman Netušil, jednatel společnosti BOZP-PO s.r.o.

O společnosti BOZP-PO s.r.o.

Společnost BOZP-PO s.r.o. se specializuje na poskytování komplexních služeb, které se týkají bezpečnosti práce a požární ochrany. Portfolio zahrnuje služby od poradenského servisu přes provádění školení, vypracování dokumentací, účast při jednáních SOD, až po servis a dodávky hasicích přístrojů, provádění elektrorevizí a dodávky bezpečnostního značení.

Součásti služeb je komplexní servis v oblasti požární ochrany a BOZP. Pro klienty jsou k dispozici služby napříč celou ČR, a to v přibližně 40 městech, s celkovým počtem přes 1300 lokalit. Společnost má zároveň velkou zkušenost s provozovnami v obchodních centrech a logistických parcích. Na všechny prováděné činnosti disponuje potřebnými odbornými i živnostenskými oprávněními.

Všechny aktuality

Staňte se členem naší asociace

stát se členem
© 2021 Asociace pro inovace v logistice. Všechna práva vyhrazena.
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram