Revoluční logistika s technologií 5G Campus a robotickým fulfillmentem

02. června 2023

Společná přednáška členů APIL, společností T-Mobile a Dextrum Fulfillment na 26. ročníku konference EASTLOG odhalila transformační potenciál kampusové technologie 5G pro odvětví logistiky. Jak se logistika neustále vyvíjí, integrace sítí 5G, automatizace a robotizace je připravena hrát klíčovou roli při odemykání neomezených možností v této oblasti. Tento článek se zabývá klíčovými poznatky diskutovanými během přednášky a osvětluje výhody přijetí principů Průmyslu 4.0 a využití robotického plnění k rychlejšímu a efektivnějšímu provozu, snížení nákladů a lepší škálovatelnosti.

Odemknutí potenciálu robotického fulfillmentu

V rámci přednášky Marek Bubík, KAM Dextrum Fulfillment, a Jaroslav Mráček, Product Owner 5G privátních sítí T-Mobile, zdůraznili výhody a požadavky robotického fulfillmentu poháněného technologií 5G. Mezi hlavní diskutované body patřilo zrychlené a efektivnější vychystávání objednávek, eliminace lidských chyb, snížení nákladů na logistiku a provoz skladu, alokace lidských zdrojů na specializované úkoly a možnost škálovat služby na základě poptávky.

Průmysl 4.0 a logistické inovace

Řečníci se ponořili do konceptu Průmyslu 4.0, často označovaného jako čtvrtá průmyslová revoluce, který má za cíl postupně eliminovat nekvalifikovanou a neefektivní práci začleněním automatizace a robotizace do logistických procesů. Přijetím principů Průmyslu 4.0 mohou logistické společnosti zvýšit efektivitu a optimalizovat náklady.

Společnost Dextrum Fulfillment přijala principy Průmyslu 4.0 implementací robotizace ve fázích, kdy se lidské zapojení ukazuje jako neefektivní a pomalé. V počáteční fázi společnost nasadila do svého expedičního a paletového skladu autonomní mobilní roboty, vysokozdvižné vychystávací roboty a autonomní paletové vozíky. Stávající interní Wi-Fi síť však představovala problémy z hlediska konektivity, bránila hustotě skladu a pohybu robotů. Zavedení interní 5G sítě T-Mobile způsobilo revoluci v distribučním centru a zajistilo bezproblémovou konektivitu i v hustě uspořádaných skladech.

S využitím možností sítě 5G plánuje Dextrum Fulfillment rozšířit své robotické služby v rámci svého distribučního centra. Cílem společnosti je minimalizovat zapojení lidí zavedením stacionárních a mobilních robotických ramen pro autonomní vychystávání během paletizace a depaletizace, využitím zpracování obrazu pro monitorování pracoviště, využitím rozšířené reality pro identifikaci sortimentu a umožněním autonomního nakládání a vykládání kamionů. Pro realizaci těchto pokroků je zásadní integrace pokrytí sítí 5G, a to i ve venkovních prostorách.

Technologie 5G Campus

Implementace těchto inovativních logistických řešení silně závisí na bezchybné datové komunikaci a rychlé reakci. Interní 5G síť poskytovaná T-Mobile v Dextrum Fulfillment zajišťuje spolehlivý a vysokorychlostní přenos dat v rámci skladu, což umožňuje vyhodnocování v reálném čase a efektivní provoz.

Společná přednáška společností T-Mobile a Dextrum Fulfillment osvětlila transformační dopad kampusové technologie 5G na odvětví logistiky. Přijetím principů Průmyslu 4.0 a využitím výhod robotického plnění mají společnosti jako Dextrum Fulfillment dobrou pozici k dosažení rychlejších a efektivnějších operací.

Všechny aktuality

Staňte se členem naší asociace

stát se členem
© 2021 Asociace pro inovace v logistice. Všechna práva vyhrazena.
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram